Kontingent

Kontingenter:

Voksne over 21 år

500 kr. pr. sæson

Støttemedlemme

125 kr. pr. sæson

Dans Danmark

75 kr. pr. sæson

Dragtleje, enkelte dage, voksne

75 kr.

Dragtleje til stævner/rejser, børn/voksne

150 kr.Kontingent opkræves 1 gang årligt.

Det kan betales på vores konto i

NORDEA BANK Reg.nr. 0712 Konto 0729 604 283

eller til kassereren på en fastlagt danseaften.

(Kontingentet kan evt. deles efter aftale med kassereren)